Bom dia!
NOVA MAMORÉ / RO, 18 de novembro de 2018.