Boa tarde!
NOVA MAMORÉ / RO, 19 de setembro de 2018.